Under sommaren har det varit fullt ös med skrivandet. Projektet jag arbetat på nu har varit lite annorlunda än det jag varit van vid att göra. Jag har nämligen producerat text till ett spel.

Texten har inte sett ut eller haft samma uppbyggnad som det jag utbildat mig till att skriva, utan den här texten är riktad till en användare istället för skådespelare, regissör, producent eller tittare. Tidigare har min text varit ett verktyg för att andra ska kunna gestalta den, medan texten i spelet öppnar möjligheter för spelaren. Texten ska hjälpa spelaren att lära sig.

Det är väldigt svårt att beskriva vad spelet handlar om i nuläget utan att avslöja för mycket. Det är något jag får återkomma till lite senare. Jag kan däremot säga att jag lärt mig väldigt mycket och det har varit roligt att komma igång med skrivandet så snabbt efter utbildningen.