Nu har det införskaffats ytterligare en bok för att få mer inspiration till skrivandet, men som även ska inspirera hur själva presentationen av idén ska framföras. Blir den andra Hauge-boken i hyllan.

Att presentera sin idé på ett bra sätt är ett måste. Dels för att man vill fånga intresse hos den man berättar idén för, men även för att man själv ska lära sig att ta ut essensen i historien. Något som inte alltid är lätt. Att pitcha Döende Toner som jag håller på att skriva nu har visat sig svårt. Tror att mycket beror på att det är både då- och nutidsberättelser jag har med och båda är lika viktiga för historien. Att endast berätta väldigt kort om dåtidshistorien gör att mycket faller bort och det blir svårt att förstå vad det är jag vill berätta.

Förhoppningsvis lär jag mig att pitcha den historien bättre efter att ha dragit igenom den här boken.